Typowe reakcje wystraszonych

Typowe reakcje wystraszonych Strach naturalny, działając jako stymulator i aktywator naszego organizmu pomaga nam przeciwstawić się niebezpieczeństwu. Zdolność koncentracji wzrasta, zmysły zostają wyostrzone, bardziej niż zwykle panujemy nad własnym ciałem, cechuje nas większa precyzja ruchów. Wzrasta ogólna wydolność organizmu. Wszystko po to aby wzmocnić nasze działania przeciwstawiające się zagrożeniu. W przypadku możliwego zagrożenia to także strach pomaga nam właściwie zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem, podejmować szybkie decyzje, skupić się na działaniach profilaktycznych. W przypadku strachu nienaturalnego, organizm zwykle reaguje gwałtowniej. Strach chwyta za gardło, jeży włosy, odbiera mowę, tamuje oddech. Ekstremalną formą strachu nienaturalnego jest panika. Panika dotyczyć może nie tylko pojedynczej jednostki, ale całej grupy ludzi. W przypadku paniki, strach odbiera zdolność racjonalnego myślenia i koncentracji, zwiększa napięcie mięśniowe, przyspiesza tętno, oddech. Prowadzić może także do paraliżu lub panicznych, bezsensownych działań. Lęk jest procesem wewnętrznym. Powstaje wewnątrz naszego organizmu i umysłu. Nie jest związany z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. Lęk często staje się patologiczny. Dzieje się tak, gdy towarzyszy on stale, jako uczucie niepokoju, napięcia czy skrępowania. Nie pozwala na swobodę, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Według psychologów, lęk związany jest z naszym id i ego. Gdy napięcia id nie są rozładowywane, ego zaczyna gromadzić nasze lęki. Źródłem leku mogą być obawa przed rzeczywistymi zagrożeniami w świecie zewnętrznym, własne sumienie, czy realny świat reprezentowany np. przez rodziców, którzy swoim zachowaniem w okresie naszego dzieciństwa powodowali, że baliśmy się działać impulsywnie, żyjąc w strachu, że zrobimy coś za co poniesiemy karę. Często nasz lęk powstaje na podstawie naszych wyobrażeń o niebezpieczeństwie, a nie rzeczywistego zagrożenia. To w jaki sposób reagujemy na dostarczane z zewnątrz impulsy, lęki, niebezpieczne sytuacje, a także stres, ma wpływ na umiejętność rozładowywanie naszych emocji. Im lepiej sobie z tym radzimy, tym mniej narażeni jesteśmy na szkodliwe następstwa tłumienia lęków.