Poznanie własnych możliwości, cech charakteru i motywów postępowania

Poznanie własnych możliwości, cech charakteru i motywów postępowania Aby mówić spojrzeć na siebie z dystansu, poznać swoje możliwości jak również cechy charakteru oraz motywy postępowania niezbędne jest, aby dziecko potrafiło spojrzeć na siebie z dystansu, czyli jak na inna osobę. Aby potrafiło wpaść na pomysł, że mogłoby być kimś innym niż jest obecnie, jakimś innym dzieckiem oraz a by z punktu widzenia tej relatywności umiało spojrzeć na siebie oraz ocenić siebie samego. Do takiego jakże krytycznego podejścia dziecko nie jest początkowo zdolne, nie mówiąc już o tym, ze ma ono jeszcze za mało doświadczenia, aby mogło w pełni poznać samego siebie. Od chwili, kiedy dziecko zaczyna samo chodzić do przedszkola, spotyka coraz więcej ludzi, którzy kreują jego zachowania oraz tworzą jego obraz. Jest to bardzo racjonalne podejście do problemy samowiedzy. Jesteś taki, jak inni o tobie myślą oraz jakie informacje na ten temat ci przekazują. Wiedza o sobie zależy od tego, co sam człowiek o sobie myśli. Inni nie mogą tego przecież wiedzieć. A poza tym ta wiedza nie zawsze jest wiedzą świadomą. Składają się na nią również sny, fantazje, fobie jak również obawy oraz inne odczucia, które nie zawsze można wyrażać słowami. Nie należy zbyt jednostronnie podchodzić do tego zagadnienia. Jeżeli nasza wiedza zależałaby tylko od tego co inni o nas myślą, to nasza wiedza polegałaby jedynie na tym, co inni o nas mówią.