Rodzaje lęku

Rodzaje lęku Lęk podzielić można na odczuwalny (wyczekiwanie na zdarzenia dla nas przykre, o których nic nie wiemy) i domniemany (stan emocjonalny powstający na bazie naszych wyobrażeń, nie mający nic wspólnego z realnym zagrożeniem). Lęk odczuwalny związany jest z zaburzeniami związanymi ze strachem lub z lękiem. Zaburzenia związane ze strachem to np. fobia. Zaburzenia związane z lękiem to przede wszystkim zespół paniki i zespół lęku uogólnionego. Lęk domniemany, dzieląc najogólniej, złożony może być z zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych lub z zaburzeń somatoformicznych. Ponadto lęk podzielić można na lęk: ukryty (przemieszczenie z przejawu w postać somatyczną), lęk wolnopłynący (uczucie przenikającego niepokoju), lęk napadowy – paniczny, lęk fobiczny – sytuacyjny. Inny podział lęku wyróżnia: lęk realistyczny, moralny, neurotyczny, czy traumatyczny. Istnieją jeszcze inne rodzaje zaburzeń i lęków. Ze względu na ich różnorodność, problem jest skomplikowany i rozległy. Trudno właściwie zdiagnozować rodzaj zaburzenia. Najistotniejszą sprawą jest odnalezienie i określenie źródła naszego lęku.Podstawową reakcją organizmu w sytuacjach lękowych są zaburzenia psychosomatyczne. Są to m. in. pocenie się, drżenie, tężenie mięśni, mrowienie, ból serca, zakłócenia oddychania, biegunka, czy moczenie się. Bardziej skomplikowanymi reakcjami obronnymi organizmu są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Polegają one na zachowaniu, w którym pojawiają się myśli obsesyjne i natręctwa, przymusowe zachowania i ruchy. Zachowania te zwykle są przykre dla osoby, której dotyczą. Niejednokrotnie tez, uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie. Natręctwa to pewnego rodzaju rytuały, które w mniemaniu osoby dotkniętej zaburzeniem, mają zapobiec nieszczęściu, które mogłoby się wydarzyć, gdyby dana czynność nie została wykonana. Osoby cierpiące na tego rodzaju zaburzenia czują przymus i zwykle zdając sobie sprawę z absurdu swojego zachowania, nie potrafią opanować swojego zachowania. Inną formą zaburzeń są zaburzenia somatoformiczne – osoby dotknięte nimi, odczuwają objawy sugerujące istnienie problemów natury medycznej czy zdrowotnej, podczas gdy takie nie występują. Ponadto, inne dolegliwości związane z lękiem dotyczyć mogą różnego rodzaju bólu, bezsenności, częściowego paraliżu, zaniku wrażliwości na ból, amnezji i wielu wielu innych.