Czym jest strach i lęk potocznie?

Czym jest strach i lęk potocznie? „Nie bój się, wszystko będzie dobrze”. Te słowa z pewnością słyszał każdy z nas. Przed ważnym egzaminem, przed długo oczekiwaną randką. Nie wiemy co nas czeka i już „z wyprzedzeniem” denerwujemy się. „Bałem się o Ciebie, tak długo nie wracałeś” – to kolejny przykład używania w mowie potocznej wyrażenia opisującego strach. Następny : „Ale się wystraszyłem”. Czym jest więc dla nas strach? Każdemu z pewnością kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, ze stanem organizmu w którym czujemy się zdenerwowani, pobudzeni. Opisując lęk często użyjemy tych samych słów i wyrażeń. Człowiek lękliwy znaczy dla innych to samo co człowiek strachliwy. Wyrażenia przytoczone wyżej, zastąpić możemy równie dobrze słowami: „Nie lękaj się…”, czy „Lękałem się o Ciebie…”. Starsi ludzie często mówią jeszcze w ten sposób. Powstaje więc pytanie, czy strach i lęk to to samo? Czy możemy używać tych słów naprzemiennie? Czy może w mowie potocznej znaczenie tych dwóch określeń zostało niesłusznie zrównane? Psychologowie i psychiatrzy określają strach jako negatywną emocję. Emocja ta ma, wg nich, charakter wrodzony. Pojawia się w sytuacjach realnego zagrożenia. Inaczej ujmując, strach pojawia się tylko w sytuacjach zagrożenia, które jest definiowane jako realne – widzialne, słyszalne, odczuwalne niebezpieczeństwo. Ponadto, każdy z nas inaczej reaguje w chwili zagrożenia, inaczej odczuwa i przeżywa strach. Reakcja ta jest wrodzona. Reagujemy w określony sposób nie kontrolując do końca tej reakcji. Gdy tylko niebezpieczeństwo mija i nie ma negatywnych skutków jego pojawienia się, strach znika. Gdy działanie szkodliwego bodźca trwa dłuższy czas, przeżywanie strachu nasila się i rozwija. Przezywanie strachu jako emocji rozwija się i kształtuje wraz z wiekiem U niemowlęcia występuje najpierw reakcja onieśmielenia, która stopniowo przechodzi w strach. Dziecko zaczyna krzyczeć, płakać, zasłaniać oczy i odwracać się. Z czasem objawy te łagodnieją lub zanikają, jak np. ustępuje zasłanianie oczu.

Typowe reakcje wystraszonych

Typowe reakcje wystraszonych Strach naturalny, działając jako stymulator i aktywator naszego organizmu pomaga nam przeciwstawić się niebezpieczeństwu. Zdolność koncentracji wzrasta, zmysły zostają wyostrzone, bardziej niż zwykle panujemy nad własnym ciałem, cechuje nas większa precyzja ruchów. Wzrasta ogólna wydolność organizmu. Wszystko po to aby wzmocnić nasze działania przeciwstawiające się zagrożeniu. W przypadku możliwego zagrożenia to także strach pomaga nam właściwie zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem, podejmować szybkie decyzje, skupić się na działaniach profilaktycznych. W przypadku strachu nienaturalnego, organizm zwykle reaguje gwałtowniej. Strach chwyta za gardło, jeży włosy, odbiera mowę, tamuje oddech. Ekstremalną formą strachu nienaturalnego jest panika. Panika dotyczyć może nie tylko pojedynczej jednostki, ale całej grupy ludzi. W przypadku paniki, strach odbiera zdolność racjonalnego myślenia i koncentracji, zwiększa napięcie mięśniowe, przyspiesza tętno, oddech. Prowadzić może także do paraliżu lub panicznych, bezsensownych działań. Lęk jest procesem wewnętrznym. Powstaje wewnątrz naszego organizmu i umysłu. Nie jest związany z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. Lęk często staje się patologiczny. Dzieje się tak, gdy towarzyszy on stale, jako uczucie niepokoju, napięcia czy skrępowania. Nie pozwala na swobodę, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Według psychologów, lęk związany jest z naszym id i ego. Gdy napięcia id nie są rozładowywane, ego zaczyna gromadzić nasze lęki. Źródłem leku mogą być obawa przed rzeczywistymi zagrożeniami w świecie zewnętrznym, własne sumienie, czy realny świat reprezentowany np. przez rodziców, którzy swoim zachowaniem w okresie naszego dzieciństwa powodowali, że baliśmy się działać impulsywnie, żyjąc w strachu, że zrobimy coś za co poniesiemy karę. Często nasz lęk powstaje na podstawie naszych wyobrażeń o niebezpieczeństwie, a nie rzeczywistego zagrożenia. To w jaki sposób reagujemy na dostarczane z zewnątrz impulsy, lęki, niebezpieczne sytuacje, a także stres, ma wpływ na umiejętność rozładowywanie naszych emocji. Im lepiej sobie z tym radzimy, tym mniej narażeni jesteśmy na szkodliwe następstwa tłumienia lęków.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne Choroby psychiczne często występują w dzisiejszym świecie. Wydaje nam się że nas to nie dotyka, że nas to nie dotyczy jednak okazuje się że duży procent populacji na nie cierpi. Często nie wiemy nawet że nasze zaburzenie należy traktować jako zaburzenie psychiczne. Nie zdajemy sobie sprawy ze na przykład uzależnienie od różnych substancji – leków, narkotyków czy alkoholu to zaburzenie psychiczne. Często dotykają nas również różnorakie fobie, których nie zawsze traktujemy poważnie a one również zaliczane są do poważnych zaburzeń psychicznych. Fobie charakteryzują się tym że unikamy pewnych miejsc czy sytuacji ponieważ powodują one w nas silny lęk. Fobie są bardzo często spotykanym zjawiskiem ale wielu z nas w dalszym ciągu boi się do nich przyznać. Fobia może dotyczyć miejsc zamkniętych czy otwartych przestrzeni. Może być również spowodowana wysokością, czy kontaktu z ludźmi. To bardzo popularne zaburzenia psychiczne które leczone, słabną lub zanikają. Obok fobii częstym zaburzeniem psychicznym są natręctwa. Bywają one nawet zagrożeniem dla naszego życia. Na nerwice natręctw cierpi duży procent populacji. Kolejnym zaburzeniem psychicznym często występującym w dzisiejszych czasach jest depresja. To poważne zaburzenie powoduje że jesteśmy rozdrażnieni, mamy złe samopoczucie, nic nas nie cieszy. Nieleczona depresja prowadzi często do tragicznych skutków. Warto więc dbać o nasz komfort psychiczny, obserwować również naszych bliskich bo właśnie to zaburzenia psychiczne często popychają nas do tragicznych kroków, często ludzi dotknięci zaburzeniem psychicznym targają na swoje życie.

Wpływ ziół na zdrowie

Wpływ ziół na zdrowie Nie od dziś wiadomo, że zioła i rośliny mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Trzeba wiedzieć jednak które z nich mają wpływ dobroczynny a które negatywny bo niestety nie wszystkie mogą być stosowane przez wszystkich z nas. Warto, jak we wszystkim, zachować również umiar w ich stosowaniu. Już w księgach chińskich, indyjskich oraz w papirusach egipskich znajdziemy informacje o leczniczych właściwościach roślin. W dziełach Hipokratesa, ojca medycyny, również znajdziemy aprobatę jeśli chodzi o wpływ roślin na nasze zdrowie. Leki roślinne znajdziemy w różnych postaciach. Mogą one być w formie płynnej, czy w formie maści, okładu, żelu. W początkowej fazie, kiedy dopiero zaczęto interesować się ziołolecznictwem i odkrywać jego zalety przygotowywano proste wyciągi alkoholowe lub wodne. Wraz z pędzącą na przód medycyną wszystko zaczęło się zmieniać. Stosowanie leków na bazie roślin jest być może nieco powolniejsze w działaniu jednak wykazują one małe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych. Wykazano że leki roślinne mają pozytywny wpływ a nasze zdrowie, na funkcjonowanie naszego organizmu. Zaleca się je głównie osobą starszym, dzieciom, kobietą ciężarnym czy karmiącym. Leki na bazie roślin mogą być różnorako stosowane. Mogą pełnić funkcję ochronną, na przykład wtedy kiedy przyjmujemy antybiotyki mogą skutecznie ochronić nasza wątrobę. Na rynku farmaceutycznym znajdziemy również wiele leków na bazie roślinnej które mają za zadanie nas uspokoić, wyciszyć. Co ciekawe, na świecie występuje 400 000 wyższych gatunków roślin a tylko 20 000 uznano za lecznicze.