Czym jest strach i lęk potocznie?

Czym jest strach i lęk potocznie? „Nie bój się, wszystko będzie dobrze”. Te słowa z pewnością słyszał każdy z nas. Przed ważnym egzaminem, przed długo oczekiwaną randką. Nie wiemy co nas czeka i już „z wyprzedzeniem” denerwujemy się. „Bałem się o Ciebie, tak długo nie wracałeś” – to kolejny przykład używania w mowie potocznej wyrażenia opisującego strach. Następny : „Ale się wystraszyłem”. Czym jest więc dla nas strach? Każdemu z pewnością kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, ze stanem organizmu w którym czujemy się zdenerwowani, pobudzeni. Opisując lęk często użyjemy tych samych słów i wyrażeń. Człowiek lękliwy znaczy dla innych to samo co człowiek strachliwy. Wyrażenia przytoczone wyżej, zastąpić możemy równie dobrze słowami: „Nie lękaj się…”, czy „Lękałem się o Ciebie…”. Starsi ludzie często mówią jeszcze w ten sposób. Powstaje więc pytanie, czy strach i lęk to to samo? Czy możemy używać tych słów naprzemiennie? Czy może w mowie potocznej znaczenie tych dwóch określeń zostało niesłusznie zrównane? Psychologowie i psychiatrzy określają strach jako negatywną emocję. Emocja ta ma, wg nich, charakter wrodzony. Pojawia się w sytuacjach realnego zagrożenia. Inaczej ujmując, strach pojawia się tylko w sytuacjach zagrożenia, które jest definiowane jako realne – widzialne, słyszalne, odczuwalne niebezpieczeństwo. Ponadto, każdy z nas inaczej reaguje w chwili zagrożenia, inaczej odczuwa i przeżywa strach. Reakcja ta jest wrodzona. Reagujemy w określony sposób nie kontrolując do końca tej reakcji. Gdy tylko niebezpieczeństwo mija i nie ma negatywnych skutków jego pojawienia się, strach znika. Gdy działanie szkodliwego bodźca trwa dłuższy czas, przeżywanie strachu nasila się i rozwija. Przezywanie strachu jako emocji rozwija się i kształtuje wraz z wiekiem U niemowlęcia występuje najpierw reakcja onieśmielenia, która stopniowo przechodzi w strach. Dziecko zaczyna krzyczeć, płakać, zasłaniać oczy i odwracać się. Z czasem objawy te łagodnieją lub zanikają, jak np. ustępuje zasłanianie oczu.